Afsluitkosten TAF Quantum Leben (orv)

afsluitkosten TAF Quantum orv

De TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering is een van de goedkoopste levensverzekeringen (zowel op één leven als twee levens) voor niet-rokers in de Nederlandse markt. Net zoals supermarkten een prijzenslag voeren, is er op orv gebied ook een prijzenslag gaande.

*Premie berekenen en offerte TAF overlijdensrisicoverzekering
(afsluitkosten € 125,-, laagste in nederland)

De goedkoopste TAF overlijdensrisicoverzekering (orv) in één oogopslag en daaronder FAQ's over TAF ORV:

* Lage premie, uitgebreide flexibiliteit via Quantum Leben
* Nog lagere premie mogelijk bij keuze niet-gegarandeerde premie
* Risicopremie is ’Personal’, gebaseerd op o.a gezondheid, levensstijl, inkomen, vermogen, etc.
* Aantrekkelijke korting risicopremie voor gezonde levensstijl.
* De risicopremie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk.
* Achterliggende verzekeraar onder buitenlands toezicht.
* Acceptatie via eenvoudige, beknopte gezondheidsverklaring.
* Tot 50 jaar géén huisartsenkeuring of medische keuring nodig tot een verzekerd kapitaal van € 500.000.
* U bepaalt zelf het verzekerd kapitaal: van € 18.000 tot € 5.000.000.
* Uitkering risicoverzekering afhankelijk van de gekozen dekkingsvariant.
* U kunt zich verzekeren voor uitkering van een kapitaal bij overlijden tot u 80 jaar wordt.
* U kunt de TAF Quantum risicoverzekering afsluiten vanaf 18 jaar en totdat u 70 jaar wordt.
* De looptijd van de TAF Quantum Risicoverzekering is minimaal vijf en maximaal 50 jaar.
* Uitbreiding met de dekkingsvarianten lineair stijgend en jaarlijks stijgend
* Mogelijkheid tot het verzekeren van twee verschillende verzekerde bedragen bij een verzekering op twee levens
* Optie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
* Mogelijkheid tot gedeeltelijke verpanding
* Mogelijkheid tot het toevoegen van een optieclausule om jaarlijks het verzekerd kapitaal te verhogen met 15%, zonder medische waarborgen.
* De polisbedenktijd bedraagt 30 dagen.

Start vergelijk op premie en afsluitkosten of neem direct contact met ons op over uw afsluitkosten.