Afsluitkosten Centraal Beheer levensverzekering

Centraal Beheer verzorgt niet alleen levensverzekeringen, maar ook pensioen-, en schadeverzekeringen en levert financiële diensten aan particulieren, werknemers en bedrijven.

Centraal Beheer Achmea is een zogenoemde direct writer. Dat wil zeggen dat de producten en diensten rechtstreeks aan de klant verkocht worden, zonder tussenkomst van tussenpersonen.

rechtstreeks naar website Centraal Beheer

U betaalt geen aanvullende afsluitkosten. Wij ontvangen vanuit de verzekeraar een vergoeding per nieuwe klant.

De overlijdensrisicoverzekering (orv) van Centraal Beheer | Achmea in het kort
* verzekeringsnemer bepaalt zelf het te verzekeren bedrag, de looptijd alsook de premie.
* verzekerde bedrag kan middels drie verschillende dekkingen worden afgedekt.
* risicoverzekering kent een flexibele looptijd.
* geen vaste contractsduur.
* premievaststelling CB o.b.v. leeftijd, de looptijd van de verzekering, verzekerde bedrag en het geslacht.
* mogelijkheid om premie hele looptijd van verzekering gelijk te houden of elke 5 jaar opnieuw vast te stellen.
* gratis ongevallendekking vanaf de ontvangst van aanvraagformulier tot acceptatie voor een maximum van 160.000,-
* na acceptatie heeft u nog 30 dagen bedenktermijn.

gratis offerte via website Centraal Beheer