Afsluitkosten Klaverblad risicoverzekering

klaverblad verzekeringen

Met een levensverzekering van Klaverblad Verzekeringen kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Bekijk de kortingaktie afsluitkosten

Keuzemogelijkheden Klaverblad levensverzekering

* gelijkblijvende risicodekking
* lineair dalende risicodekking
* annuïtair dalende risicodekking
* levensverzekering op één of twee levens af te sluiten
* premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd
* premiebetaling keuze eenmalige koopsom of een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar
* bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering
* vrije keuze box 1 of box 3

Start vergelijk op premie en afsluitkosten of neem direct contact met ons op over uw afsluitkosten.