Afsluitkosten FBTO levensverzekering (ORV)

afsluitkosten FBTO orv

FBTO is onderdeel van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners van Nederland.

FBTO is uitgegroeid van een regionale verzekeraar tot een nationale direct writer (d.w.z. een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een tussenpersoon/intermediair met de klant zaken doet).

De overlijdensrisicoverzekering van FBTO

Bij de levensverzekering van FBTO wordt bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag kan door de klant zelf worden bepaald. De ORV is tevens op het leven van één of twee levens af te sluiten.

U sluit de verzekering rechtstreeks bij FBTO online af.

U betaalt geen aanvullende afsluitkosten. Wij ontvangen vanuit de verzekeraar een vergoeding per nieuwe klant.

FBTO maakt geen gebruik van tussenpersonen, enkel online.

Bereken premie FBTO online